Genuine Toyota 75 78 79 Turn Signal Switch Assembly With intermittent wiper

Genuine Toyota 75 78 79 Turn Signal Switch Assembly With intermittent wiper

Regular price $550.00 Sale

Suitable for : WITH INTERMITTENT WIPER

Toyota Land Cruiser: FZJ79, HDJ78, HDJ79, HZJ70, HZJ70V, HZJ71, HZJ71V, HZJ73, HZJ73HV, HZJ73V, HZJ74, HZJ74K, HZJ74V, HZJ76, HZJ76K, HZJ76L, HZJ76V, HZJ77, HZJ77HV, HZJ77V, HZJ79, PZJ70, PZJ70V, PZJ77, PZJ77HV, PZJ77V, VDJ76, VDJ78, VDJ79

Toyota Land Cruiser Prado: HZJ70, HZJ71, HZJ73, HZJ74, HZJ76, HZJ77, PZJ70, PZJ77

Combination switch 

Indicator switch